Transportní chlazení

Kategorie transportní chlazení:

  • Transportní jednotky Carrier
  • Klimatizace pro autobusy
  • Klimatizace pro nákladní automobily
  • Izotermické nástavby

POHONY E-DRIVE

POHON OD 12V ALTERNÁTORU VOZIDLA

Jednotka

Elektro-

pohon 230V

Elektro-

pohon 400V

Ovlád. z kabiny řidiče

Mikro-procesor

Integr. topení horkými plyny

Chladivo

Váha (kg)

-20°C

0°C

+6°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

bez elektropohonu

 

 

 

 

 

 

 

2 m³

6 m³

7 m³

NEOS 100 (Monoblok)

NEOS 100 S (Split)

 

 

R134a

68

425 W

1140 W

1140 W

s elektropohonem (EL)

 

 

 

 

 

 

 

2 m³

6 m³

7 m³

NEOS 100 EL (Monoblok)

NEOS 100 S EL (Split)

 

R134a

75

425 W

1140 W

1140 W

Pro uvedené 12V jednotky a jejich správnou funkci je doporučeno použít alternátor o min. 125 A a akumulátor o min. 90 Ah!

Prosíme, použití jednotky konzultujte s obchodním zástupcem.

Jednotky jsou určeny pro střešní montáž (Monoblok) nebo montáž na čelní stěnu (Split).

POHON OD GENERÁTORU** VOZIDLA

Maximální výkon i v městské distribuci!

Jednotka

Elektro-

pohon 230V

Elektro-

pohon 400V

Ovlád. z kabiny řidiče

Mikro-procesor

Integr. topení horkými plyny

Chladivo

Váha (kg)

-20°C

0°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální objem nást. **

Maximální objem nást. **

 

 

 

 

 

 

 

 

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

 

 

 

 

 

 

 

 

8 m³

13 m³

PULSOR 300*

R404a

142

1260 W

2525 W

 

 

 

 

 

 

 

 

16 m³

26 m³

PULSOR 350

R404a

147

1780 W

3110 W

 

 

 

 

 

 

 

 

17 m³

30 m³

PULSOR 400

R404a

155

1930 W

3575 W

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m³

33 m³

PULSOR 500

R404a

164

2165 W

3930 W

Prosíme, vždy kontaktujte obchodního zástupce k prověření možnosti dodání sestavy držáku pro montáž generátoru

* jednotka PULSOR 300 bude k dodání později

** prosíme, kontaktujte obchodního zástupce k určení jednotky pro zadanou velikost nástavby a provozní podmínky

VÍCETEPLOTNÍ SYSTÉMY – PULSOR Multitemp*

Jednotka

Elektro-

pohon 230V

Elektro-

pohon 400V

Ovlád. z kabiny řidiče

Mikro-procesor

Integr. topení horkými plyny

Chladivo

Váha (kg)

-20°C

0°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

 

 

 

 

 

 

 

 

konzultujte u zastoupení*

konzultujte u zastoupení*

PULSOR 400 Mt

R404a

183

1930 W

3115 W

 

 

 

 

 

 

 

 

konzultujte u zastoupení*

konzultujte u zastoupení*

PULSOR 600 Mt

R404a

169

2375 W

3930 W

* prosíme, vždy kontaktujte obchodního zástupce k návrhu optimální konfigurace výparníků a s ohledem na požadovaný režim přepravy a odpovídající chladící výkon.

Upozornění: Uvedené objemy nástaveb jsou pouze o r i e n t a č n í a odpovídají součiniteli „K“ pro nástavbu FNA do max. 0,40 nebo FRC do max. 0,32 a max. 20x za den otevření dveří. Pro nástavby starší, atypické, izolované dodávky, rozvozová vozidla s velkou četností otevírání dveří, apod., doporučujeme konzultovat použití typu chladící jednotky s obchodním zástupcem CARRIER.

POHON OD MOTORU VOZIDLA

Jednotka

Elektro-

pohon 230V

Elektro-

pohon 400V

Ovlád. z kabiny řidiče

Mikro-procesor

Integr. topení horkými plyny

Chladivo

Váha (kg)

-20°C

0°C

+6°C +8°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

bez elektropohonu

 

 

 

 

 

 

 

-

14 m³

22 m³

VIENTO 200

 

 

R134a

46

-

1950 W

1950 W

 

 

 

 

 

 

 

 

-

18 m³

24 m³

VIENTO 300

 

 

R134a

48

-

2600 W

2600 W

 

 

 

 

 

 

 

 

-

27 m³

33 m³

VIENTO 350

 

 

R134a

55

3300 W

3300 W

3300 W

 

 

 

 

 

 

 

 

28 m³

36 m³

40 m³

XARIOS 500

 

 

R404a

120

2650 W

4750 W

4750 W

 

 

 

 

 

 

 

 

32 m³

40 m³

48 m³

XARIOS 600

 

 

R404a

135

3030 W

5700 W

5700 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s elektropohonem (EL)

 

 

 

 

 

 

 

8 m³

12 m³

15 m³

XARIOS 150 EL *

R404a

80

950 W

1800 W

1800 W

 

 

 

 

 

 

 

 

12 m³

17 m³

22 m³

XARIOS 200 EL *

R404a

84

1300 W

2300 W

2300 W

 

 

 

 

 

 

 

 

13 m³

20 m³

26 m³

ZEPHYR 30 S EL *

R134a

110

1325 W

2860 W

2860 W

 

 

 

 

 

 

 

 

15 m³

24 m³

30 m³

ZEPHYR 30 S EL PLUS *

R134a

109

1500 W

3060 W

3060 W

 

 

 

 

 

 

 

 

17 m³

22 m³

27 m³

XARIOS 300 EL

R404a

95

1700 W

2860 W

2860 W

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m³

28 m³

32 m³

XARIOS 350 EL

R404a

123

1900 W

3300 W

3300 W

 

 

 

 

 

 

 

 

28 m³

36 m³

40 m³

XARIOS 500 EL

R404a

185

2650 W

4750 W

4750 W

 

 

 

 

 

 

 

 

32 m³

40 m³

48 m³

XARIOS 600 EL

R404a

200

3030 W

5700 W

5700 W

D o p o r u č e n í - uvedené jednotky by měly být využívány převážně v režimu chlazení (od +1°C výše)

- pro režim mražení (do −20°C), popř. −5°C až 0°C nebo režim přitápění n a v r h u j t e výlučně verze MAXI (T) - viz následující tabulka

* Jednotky standardně určeny pouze pro montáž na vozidla s 12 V, tj. pro 24 V je nutno dodat reduktér napětí - viz příslušenství

 

Vysvětlivky:

- neexistuje toto provedení jednotky

● standardní výbava a u elektropohonu s volbou 230 V nebo 400 V

○ volitelná výbava

POHON OD MOTORU VOZIDLA

Jednotky verze Maxi

- spec. upravené jednotky, které budou převážně provozovány při teplotě -20 °C

- lze i výhodně použít pro přitápění (mají topný režim) - verze T

Jednotka

Elektro-

pohon 230V

Elektro-

pohon 400V

Ovlád. z kabiny řidiče

Mikro-procesor

Integr. topení horkými plyny

Chladivo

Váha (kg)

-20°C

0°C

+6°C +8°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

bez elektropohonu

 

 

 

 

 

 

 

8 m³

14 m³

22 m³

VIENTO 200 Maxi

 

 

R404a

48

1025 W

2000 W

2000 W

 

 

 

 

 

 

 

 

16 m³

21 m³

26 m³

VIENTO 300 Maxi

 

 

R404a

50

1620 W

2740 W

2740 W

 

 

 

 

 

 

 

 

21 m³

28 m³

32 m³

VIENTO 350 Maxi

 

 

R404a

57

2060 W

3470 W

3470 W

 

 

 

 

 

 

 

 

28 m³

36 m³

40 m³

XARIOS 500 Maxi

 

 

R404a

122

2650 W

4750 W

4750 W

 

 

 

 

 

 

 

 

32 m³

40 m³

48 m³

XARIOS 600 Maxi

 

 

R404a

137

3030 W

5700 W

5700 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s elektropohonem (EL)

 

 

 

 

 

 

 

8 m³

12 m³

15 m³

XARIOS 150 EL Maxi *

R404a

82

950 W

1800 W

1800 W

 

 

 

 

 

 

 

 

12 m³

17 m³

22 m³

XARIOS 200 EL Maxi *

R404a

87

1300 W

2300 W

2300 W

 

 

 

 

 

 

 

 

17 m³

22 m³

27 m³

XARIOS 300 EL Maxi

R404a

97

1700 W

2860 W

2860 W

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m³

28 m³

32 m³

XARIOS 350 EL Maxi

R404a

125

1900 W

3300 W

3300 W

 

 

 

 

 

 

 

 

28 m³

36 m³

40 m³

XARIOS 500 EL Maxi

● ***

R404a

187

2650 W

4750 W

4750 W

 

 

 

 

 

 

 

 

32 m³

40 m³

48 m³

XARIOS 600 EL ** Maxi

● ***

R404a

202

3030 W

5700 W

5700 W

* Jednotky standardně určeny pro montáž na vozidla s el. okruhem pouze 12V, pro vozidla 24V je nutno dodat reduktér napětí - viz strana příslušenství

** Lze dodat se silnějším elektropohonem (pro vysoké provozní zatížení) - cena vyšší o 23.000,- Kč

*** Termín dodání 8 týdnů

VÍCETEPLOTNÍ SYSTÉMY – XARIOS Multitemp

Jednotka

Elektro-

pohon 230V

Elektro-

pohon 400V

Ovlád. z kabiny řidiče

Mikro-procesor

Integr. topení horkými plyny

Chladivo

Váha (kg)

-20°C

0°C

+6°C +8°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

XARIOS 350 Mt

 

 

R404a

90

konzultujte u zastoupení *

konzultujte u zastoupení *

konzultujte u zastoupení *

XARIOS 350 EL Mt

R404a

135

1820 W

3300 W

3300 W

XARIOS 600 Mt

 

 

R404a

155

konzultujte u zastoupení *

konzultujte u zastoupení *

konzultujte u zastoupení *

XARIOS 600 EL Mt

 

R404a

220

3090 W

5700 W

5700 W

* prosíme, vždy kontaktujte obchodního zástupce k návrhu optimální konfigurace výparníků a s ohledem na požadovaný režim přepravy a tomu odpovídající chladící výkon

VLASTNÍ POHON NAFTOVÝM MOTOREM

Jednotka

Elektro-

pohon 400V

Start

Stop

SAS

Mikro-procesor

Ovlád. z kabiny řidiče

Chladivo

Váha (kg)

Sp.

nafty

l/Mth

-20°C

0°C

+6°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 m³

33 m³

41 m³

SUPRA 450 - S

R404a

340

1,1

2650 W

4470 W

4470 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 m³

44 m³

53 m³

SUPRA 550 - S

R404a

395

1,3

3240 W

5490 W

5490 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 m³

58 m³

66 m³

SUPRA 750 - S

R404a

430

1,7

3820 W

6780 W

6780 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 m³

57 m³

66 m³

SUPRA 750 - SW

(kontejnerová)

R404a

445

1,7

3800 W

6780 W

6780 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 m³

 

 

SUPRA 750 - Mt

(multiteplotní)

 

R404a

415

1,8

3630 W

6000 W

6000 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 m³

66 m³

77 m³

SUPRA 850 - S

R404a

465

1,8

4910 W

7810 W

7810 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 m³

64 m³

75 m³

SUPRA 850 - U LN

(spodní montáž)

R404a

520

1,8

4680 W

7530 W

7530 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 m³

 

 

SUPRA 850 - Mt

(multiteplotní)

 

R404a

445

2

4400 W

6600 W

6600 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m³

70 m³

80 m³

SUPRA 900 - City Z

novinka!

R404a

390

 

5080 W

9020 W

9020 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 m³

88 m³

90 m³

SUPRA 950 - S

R404a

610

2,3

6450 W

10770 W

10770 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 m³

80 m³

90 m³

SUPRA 950 - U

(spodní montáž)

R404a

615

2,3

6300 W

10700 W

10700 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m³

 

 

SUPRA 950 - Mt

(multiteplotní)

 

R404a

568

2,5

6200 W

10000 W

10000 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m³

 

 

SUPRA 950 - U Mt

(multiteplotní)

 

R404a

580

2,5

6300 W

9000 W

9000 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 m³

85 m³

90 m³

SUPRA 1000 - City Z

novinka!

R404a

511

 

6590 W

11140 W

11140 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 m³

 

 

SUPRA 1000 - City Z

(multiteplotní)

R404a

580

 

5865 W

9985 W

9985 W

V případě montáže jednotek na přívěs nebo návěs, nutno dokoupit nádrž paliva a úpravu ovládání - viz strana příslušenství.

SUPRA xxx - NORDIC s vysokovýkonným topením - viz strana příslušenství (kromě verzí U)

SUPRA xxx - T nebo SILENT odhlučněné provedení "Low noise" - viz strana příslušenství

SUPRA 750 - SW a 850 - U LN odhlučněné provedení již ve standardu, Supra 950-U LN - na přání

SUPRA xxx - R lze dodat ve verzi bez elektropohonu (cena nižší o 10.000,- Kč)

VLASTNÍ POHON NAFTOVÝM MOTOREM – návěsové jednotky

Jednotka

Elektro-

pohon 400V

Start

Stop

SAS

Mikro-procesor

Chladivo

Váha (kg)

Sp.

nafty

l/Mth

-20°C

0°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální objem nást.

Maximální objem nást.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chladící výkon při +30°C

Chladící výkon při +30°C

 

 

 

 

 

 

 

 

72 m³

90 m³

MAXIMA 1000 R

 

R404a

765

2,5

6250 W

10100 W

 

 

 

 

 

 

 

 

72 m³

90 m³

MAXIMA 1000 EL

R404a

795

2,5

6250 W

10100 W

 

 

 

 

 

 

 

 

90 m³

90 m³

MAXIMA 1300 R

 

R404a

790

3

7200 W

13300 W

 

 

 

 

 

 

 

 

90 m³

90 m³

MAXIMA 1300 EL

R404a

815

3

7200 W

13300 W

 

 

 

 

 

 

 

 

90 m³

90 m³

MAXIMA 1300 Mt

(multiteplotní)

R404a

815

3,2

7015 W

13300 W

 

 

 

 

 

 

 

 

90 m³

90 m³

VECTOR 1550

novinka!

R404a

739

2,8

8100 W

14800 W

 

 

 

 

 

 

 

 

90 m³

90 m³

VECTOR 1850

R404a

930

3,5

9600 W

18000 W

 

 

 

 

 

 

 

 

90 m³

90 m³

VECTOR 1850 Mt

(multiteplotní)

R404a

955

3,8

8500 W

15400 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 m³

SOLARA - pouze topí

 

 

 

----

200

1,8

pouze topení

8800 W

Novinky v e-shopu

Nově naleznete v naší nabídce také následující zboží:

Novinky Novinky

Kontakt

SERVIS CHLAZENÍ s.r.o.

Oplot 112, 334 01 Přeštice

Provozovna:
Losiná 524
332 04

tel.: 724 537 672, 602 160 321

vyrobilo AG25 2012

Transportní chlazení,
klimatizace a chladiče kapalin,
tepelná čerpadla